INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Intelektinės nuosavybės teisės

Visą Paslaugos turinį saugo Lietuvos ir tarptautiniai autorių teisių apsaugos įstatymai. Mums nuosavybės teise priklauso visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į medžiagą ar turinį, kurie yra Paslaugos dalis, arba Mes licencijuojame tokias teises. Mes suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą licenciją naudotis tokiomis teisėmis tik asmeninio ir privataus naudojimo tikslams (bet ne komerciniams tikslams), su sąlyga, kad jūs:

nekopijuosite, neplatinsite, neatkursite, nenuomosite, neskelbsite, netransliuosite, neskleisite, neperduosite arba neviešinsite Paslaugos turinio arba neleisite kitam asmeniui atlikti tokius veiksmus;
nesisiųsite, neperduosite jokio Paslaugos turinio ar nesidalinsite juo, nesinaudosite turiniu per įrenginį, kurio nesate registravę, arba netaikysite mokesčio už Paslaugos turinio žiūrėjimą;
neapeisite, nekeisite, nepanaikinsite, nenaudosite Paslaugos struktūros arba nepertvarkysite, neardysite (neskaidysite), nekeisite Paslaugos, nekursite Paslaugos išvestinių produktų arba jokiu kitu būdu nemanipuliuosite bet kuria saugos funkcija ar užšifravimu arba bet kuria kita technologija ar programine įranga, kurie yra Paslaugos dalis.
Jums jokiu kitu būdu nesuteikiamos ar neperduodamos jokios nuosavybės teisės ar bet kurios kitos teisės į Paslaugą ar bet kokį jos turinį.

Šių nuostatų ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas laikomas esminiu Bendrų sąlygų pažeidimu, kuris suteikia Mums teisę nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą ir (arba) pasirūpinti, kad ji jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo. Mes taip pat turėsime teisę reikalauti kompensuoti visus ir bet kuriuos nuostolius už kiekvieną pažeidimą.

Norėdami pranešti apie autorių teisių ar kitą intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, nedelsdami kreipkitės į mus:

VšĮ „Kino pasaka“

Šv. Ignoto 4/3, Vilnius

Tel.: 8 683 48091 

el.paštas: pasaka@kinopasaka.lt