Namė

Genre: Drama | Duration: 91 min. | MPAA: N13 | 2018 | Countries: Georgia, Lithuania | Subtitles Lithuanian
Play

Originals languages

Georgian

Directors

Zaza Chalvaši

Description

Ali šeima paveldėjo kilnią ir svarbią pareigą – prižiūrėti gydančiu vandeniu garsėjantį ežerą ir gydyti juo žmones. Trys vyresnieji sūnūs skeptiškai žiūri į senas tradicijas, tik jauniausioji dukra Namė pasisiūlo saugoti šventą vandenį. Ramiame, rūko apgaubtame kaime be pykčių sugyvena musulmonai, krikščionys ir netikintieji. Ypatingą ryšį su žuvimi užmezgusi Namė sutinka Merabą. Simpatija ir artumas užlieja jųdviejų širdis. Tuo pačiu metu gretimame mieste prasideda triukšmingos hidroelektrinės statybos, galinčios neigiamai paveikti aplinką, gamtą ir jos išteklius. Lyg tyčia gydomasis šaltinis išdžiūva.